Tuyển dụng

Văn hóa & con người Madame Lân

Tại Madame Lân, con người được xem là tài sản và là yếu tố tiên quyết cho sự thành công. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào đào tạo nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự, xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt cho từng nhóm nhân sự và coi đó là đầu tư quyết định sự phát triển bền vững của thương hiệu.

Với văn hoá đề cao tinh thần gắn kết, học hỏi lẫn nhau, yêu thương và sẻ chia, tập thể đội ngũ Madame Lân luôn hướng tới những giá trị nhân văn và hành động vì nhân văn. Chúng tôi cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết - một đại gia đình Madame Lân - nhằm hiện thực hoá tầm nhìn và sứ mệnh cũng như mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Nhà hàng Madame Lân tuyển dụng các vị trí:
Vị trí
Nhân viên Phục Vụ
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 5,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Tiếp Thực
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 5,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Lễ Tân
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,500,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Chảo Chính
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 9,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Phụ Thớt
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 7,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Bếp Nướng
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 7,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên nấu món ăn sáng
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 9,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Bảo Trì
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 7,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên nấu xôi chè
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 5,500,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên quầy (bán món ăn sáng)
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên Salad
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/05/2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 7,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên tạp vụ Vệ Sinh + Tạp vụ Bar
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên sơ chế nguyên liệu
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên thủ kho
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,000,000đ/tháng
Chi tiết công việc
Vị trí
Nhân viên pha chế
Toàn thời gian | Hạn nộp hồ sơ: từ 15/05 /2022 - 01/07/2022
Thu nhập: 6,500,000đ/tháng
Chi tiết công việc
0905 697 555